Felhívás

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr, kedves Kollegák!

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló törvény az európai uniós irányelveket követve tavalyelőtt lépett életbe. A törvénynek figyelembe kellett vennie azt az alapvető változást, amelyet egy belgiumi bírósági ítélet indított el, ugyanis a reprográfiai jogdíj-befizetésre kötelezett Hewlett Packard keresetet nyújtott be a belga közös jogkezelő ellen, annak megállapítását kérve, hogy a reprográfiai jogdíj kizárólag a szerzőket illesse meg. Az Európai Unió bírósága is jóváhagyta a belga ítéletet, ami köztudomásúlag kötelező érvénnyel bír a tagállamok jogalkotására, így a közös jogkezelőkre vonatkozó új magyar törvény előkészítésekor veszélybe került a könyvkiadók részesedése a reprográfiai jogdíjból. Több hónapos egyeztetés után a jogalkotók elfogadták azt a javaslatunkat, hogy a reprográfiai jogdíjra jogosult szerzők megállapodásban engedményezhetik a könyvkiadók részesedésre jogosultságát a nekik járó jogdíjból. Ez, a szerzők és kiadók közötti megállapodás, a MASZRE 2016. szeptember 22-i rendkívüli taggyűlésén megköttetett, így fizethetünk a Reprográfiai Szövetség által beszedett jogdíjból a könyvkiadóknak is.

A Felosztási Szabályzatunknak megfelelően az alábbi két tematikai ágazatban publikáló magyarországi könyvkiadók részesedhetnek a reprográfiai jogdíjból:

A) a tudományos és szakkönyveket, felsőoktatásban használatos kiadványokat, lexikonokat és szótárakat megjelentetők, valamint a
B) szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági műveket megjelentetők.

A jogdíj felosztása a 2017-ben az A) és B) pontokban meghatározott tematikai körben megjelenő könyvek fogyasztói árú forgalma alapján történik. A könyvkiadóknak járó reprográfiai jogdíjat ezen könyvforgalmi adatok alapján a MASZRE úgy állapítja meg, hogy a jelzett tematikai ágazatok forgalmában az adott könyvkiadó milyen százalékos arányt képvisel. Az egyes könyvkiadóknak járó reprográfiai jogdíj összegének megállapításakor a tudományos és szakkönyvek, a felsőoktatásban használatos kiadványok, a lexikonok és szótárak forgalmát a MASZRE Felosztási Szabályzatának megfelelően háromszoros szorzóval vesszük figyelembe.

Az elmúlt évi könyvkiadói teljesítmény alapján járó jogdíj megállapításához a könyvkiadókat arra kérjük, hogy 2018. december 14-ig szíveskedjenek címünkre elküldeni a két fenti tematikai kategóriában (A és B pont), a 2016-ban forgalmazott könyveik fogyasztói árú forgalmát, valamint a tavaly kiadott könyveik alábbi adatait (a csatolt adatlapon):
- szerző neve,
- írói álnév esetén eredeti neve,
- e-mail címe (ennek hiányában lakcíme/postai címe),
- a mű címe
- műfaja,
- fogyasztói ára,
- ISBN szám.

Nyomatékosan szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, nem a könyvkiadó árbevételéről, hanem az említett kategóriában publikált könyveik fogyasztói árú forgalmáról kell számot adniuk.
Szeretnénk emlékeztetni arra is, hogy a MASZRE Felosztási Szabályzatának értelmében csak az említett kategóriákban megjelenő könyvek forgalma után fizethető jogdíj, ezért a besorolást szigorúan ellenőrizzük. A MASZRE csak azon könyvkiadóknak fizet reprográfiai jogdíjat, amelyek az adatszolgáltatásnak hiánytalanul eleget tesznek.
Tisztelettel kérjük, hogy a jogdíj megállapításához és folyósításához szükséges adatokat legkésőbb 2018. december 14-ig szervezetünkhöz e-mailben vagy levélben eljuttatni szíveskedjenek. A reprográfiai jogdíj folyósítása folyamatos.

Tisztelettel:
Zentai Péter László sk.
igazgató

A MASZRE honlapja: www.maszre.hu

ÚKP 2019/1. (LEGFRISSEBB LAPSZÁMUNK OLVASÁSÁHOZ KATTINTSON A KÉPRE!)

 

UKP 2019 04 hatter